Tulevia tapahtumia

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Lue lisää: www.
tampereenmessut.fi »

Kaikki Tampereen Messujen messut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Tutustu: www.tesc.fi

Liity TähtiKlubiin!

Tähtiklubin jäsenenä saat tietoa omista suosikkimessuistasi jo etukäteen. Jäsenyys ei maksa sinulle mitään!

Liity nyt »

Raija Fast uskoo älyverkkoratkaisujen mahdollisuuksiin

10.12.2012

Haasteita ja mahdollisuuksia verkostorakentamisessa löytyy paljon, sanoo Eltel Networks Oy:n markkinointipäällikkö Raija Fast . Hänen mukaansa viime vuodenvaihteen myrskyt muistuttivat konkreettisella tavalla siitä, kuinka haavoittuvainen sähköverkkomme on. Näin ollen kaikki uudet ratkaisut sähköverkon toiminnan turvaamiseksi ovat enemmän kuin tervetulleita.

- Maamme verkosto on kohtuullisen hyvällä mallilla, mutta jatkuvasti täytyy tehdä ennakoivaa kunnossapitotyötä, jotta se pysyy kunnossa ja vältytään yllätyksiltä. Maakaapeloinnin lisääntymisen myötä tilanne tulee parantumaan entisestään, Eltel Networks Oy:n markkinointipäällikkö Raija Fast analysoi ja lisää:

- Telepuolella teleyhtiöt ovat voimakkaasti purkamassa pylväsverkostoaan ja siirtyvät langattomiin sekä maakaapelointiratkaisuihin.

Fast kertoo, että yhteistyö sähkö- ja teleyhtiöiden kesken on lisääntynyt viime aikoina niin, että esimerkiksi maakaapelointiprojekteissa yleensä maan alle kaivetaan sähkökaapelin ohella myös telekaapelit.

Myös uudet energiamuodot tuovat uusia haasteita.

raija fast

- Myös uudet energiamuodot tuovat uusia haasteita, kun muun muassa tuulivoima alkaa saada jalansijaa myös Suomessa. Tulevana vuonna tullaan ennusteiden mukaan investoimaan tuulivoimaloihin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sielläkin tarvitaan verkostorakentamisen osaamista.

Älykästä ja mullistavaa

Raija Fast korostaa älyverkkoratkaisujen mahdollisuuksia.

- Perinteisesti telepuoli on aina mennyt kovaa vauhtia eteenpäin ja sähkön puolella tilanne on ollut aika lailla stabiili. Älyverkkojen tulon myötä tilanne on mullistunut nyt myös sähköpuolella, markkinointipäällikkö pohtii.

- Esimerkkinä ovat älykkäät sähkömittarit ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet älykkäämpään verkonhallintaan. Ensi vuoden kuluessa Suomi taitaa olla jo lähes kokonaan katettu niiden osalta. Liikenteen puolella sähköautot ovat tulollaan, ja ne vaativat panostusta latausverkostoihin sekä niihin liittyvään älyyn. Nämä nostettakoon esiin vain muutamina esimerkkeinä älyverkkoratkaisuista.

Innovatiivisuus vie eteenpäin

Yksi liikkeellepaneva voima ovat olleet luonnollisesti ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat myrskyt, jotka ohjaavat sähköyhtiötä muuttamaan jakeluverkkojensa rakenteita, kehittämään automaatiota ja rakentamaan verkkojaan entistä enemmän maan alle. Myös urakoitsijapuolella etsitään kuumeisesti uusia, tehokkaampia toteutustapoja verkonrakentamiseen.

- Tästä on yhtenä esimerkkinä Elenian kanssa toteuttamamme pilottiprojekti, jossa testasimme ranskalaista erikoiskaivuukonetta maakaapeloinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, Fast havainnollistaa.

- Uudet, innovatiiviset toimintatavat ovat osaltaan vieneet alan kehitystä eteenpäin. Erityistä huomiota on kiinnitetty tehokkaisiin työnohjausjärjestelmiin, jotka sekä nopeuttavat asentajien työtä että parantavat asiakaspalvelun laatua ja kustannustehokkuutta, Raija Fast miettii.

- Telepuolella viime aikojen merkittävimpiä alaa eteenpäin vieviä voimia ovat olleet julkisin varoin tuettu haja-asutusalueiden laajakaistahanke, nopeasti edennyt valokuituverkkojen alueellinen rakentaminen ja viime vuosina vauhtiin päässyt 4G-verkkojen rakentaminen mobiilipuolella.

Ympäristönäkökulmia

Verkonrakentaminen on ympäristön kannalta yllättävän monimuotoista.

- Esimerkiksi jätehuollon järjestäminen on itsestäänselvyys, mutta samalla on huomioitava paras mahdollinen kierrätysaste, suosittava ympäristöystävällisiä tuotteita ja asetettava selkeitä päämääriä, markkinointipäällikkö Raija Fast huomauttaa.

- Vaarallisten jätteiden kuten käytettyjen pylväiden ja muuntajaöljyjen hävittämisessä on omat sääntönsä. Maastossa liikuttaessa on huomioitava muun muassa helikoptereiden ja maastoajoneuvojen aiheuttaman melun vaikutus. Lisäksi koneiden valinnassa ja työmaiden ajoituksessa on ennakoitava niiden vaikutus taimistoon sekä viljelysmaihin. Myös estetiikan rooli näkyy nykypäivän suunnittelutyössä.

Nollatoleranssi?

Työturvallisuuden parantaminen on ollut verkostoalalla jo pitkään korostetusti esillä.

Toimiala on panostanut voimakkaasti turvallisiin työmenetelmiin ja ennakoivaan suunnitteluun.

raija fast

- Työ- ja suojavälineiden kehittyessä toimiala on panostanut voimakkaasti turvallisiin työmenetelmiin ja ennakoivaan suunnitteluun. Myös turvallisuusjohtaminen on kehittynyt, eli työturvallisuus ymmärretään johtotasolla merkittäväksi kilpailutekijäksi sekä voimavaraksi.

- Usein puhutaankin niin sanotusta nolla tapaturmaa -tavoitteesta. Oikealla asenteella ja hyvällä johtamisella siihen tullaan pääsemään ennemmin tai myöhemmin, Raija Fast luottaa.

Verkosto 2013

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetään 30.–31.1.2013 verkkoliiketoiminnan ammattilaisille suunnatut Verkosto 2013 -messut. Kaksipäiväinen messutapahtuma muodostuu Sähköverkot- ja Tietoverkot -tapahtumista.

Jaa ystäviesi kanssa: