Tulevia tapahtumia

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Lue lisää: www.
tampereenmessut.fi »

Kaikki Tampereen Messujen messut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Tutustu: www.tesc.fi

Liity TähtiKlubiin!

Tähtiklubin jäsenenä saat tietoa omista suosikkimessuistasi jo etukäteen. Jäsenyys ei maksa sinulle mitään!

Liity nyt »

Pekka Koivisto uskoo muotoiluun yritysstrategiana

28.03.2013

Muotoilu tulisi mieltää paljon laajempana käsitteenä kuin esteettisenä tuotteen suunnitteluna. Muotoilu antaa yritykselle itse asiassa strategian tehdä itsestään kilpailukykyisen. Näin uskoo Muotoilusäätiön asiamies Pekka Koivisto .

Haastattelu tehdään puhelimessa Pekka Koiviston ajaessa pääkaupunkiseutua kohden. Kysymykseen muotoilun merkityksestä liiketoiminnassa Koivisto vastaa maanläheisesti kiinnittäen huomion meidän jokaisen arkeen.

- Tässä kun nyt ajelen, näen kaikkialla muotoilua. Joku on muotoillut tieopasteet, katuvalaisimet, tiet, autot, kaiken. Tuotteiden, struktuurin ja laitteiden muotoilu on enemmän kuin sen ulkomuoto, sillä se tuo mukanaan ajatuksen muun muassa käytettävyydestä, saatavuudesta, tuotettavuudesta, haluttavuudesta ja huollettavuudesta, Koivisto konkretisoi.

Tutkimukset kertovat, että suomalaisista yrityksistä peräti 90 prosenttia ei ole oivaltanut muotoilun merkitystä ja mahdollisuuksia menestyksen tavoittelussa.

- Muotoilu ymmärretään aivan liian kapeasti, jos se mielletään pelkästään visuaalisesti tai vain stailauksena.

”Ensimmäisessä kontaktissa tulee pystyä luomaan asiakkaalle hyviä viboja.”

pekka koivisto

- Itse asiassa palvelutkin ovat muotoilua, sillä vaikkapa jo yrityksen internetsivustot ovat sitä. Kotisivuja suunniteltaessa on otettava huomioon niiden helppous, miellyttävyys ja nopea tiedonsaanti. Ensimmäisessä kontaktissa tulee pystyä luomaan asiakkaalle hyviä viboja, Koivisto huomauttaa ja tarkentaa:

- Palvelumuotoilu on sanana aivan uusi, ja se merkitsee loppujen lopuksi hyvää ja tuottavaa palvelua.

Avoimuus avaimena

Pekka Koivisto peräänkuuluttaa avoimempaa yhteistyötä teollisuuden valmistajien ja alihankkijoiden välillä. Myös yritysten yhteisen tavoitteen toteutukselle hän antaa nimen muotoilu.

”Pää- ja alihankkijan tulisi luoda yhteiset päämäärät.”

pekka koivisto

- Se on kokonaisvaltaista ajattelua tuotteiden ja palveluiden suunnittelusta ja tuottamisesta. Pää- ja alihankkijan tulisi luoda yhteiset päämäärät. Se merkitsee yritysten strategioiden avointa kertomista yhteistyökumppaneille, jotta niiden on mahdollista luoda yhteinen tulevaisuus.

- Tuotteiden ja palveluiden kilpailukyvyn kehittäminen muotoiluajatuksella on jo itsessään strategia, sillä se antaa kaikelle toiminnalle kehykset.

Koivisto kehuu suomalaisten insinööriosaamista, huolellisuutta sekä jämptiyttä.

- Siihen kun yhdistettäisiin muotoilu ja yhdessä tekemisen kulttuuri, saataisiin aikaiseksi joustavampaa vuorovaikutusta valmistajan ja alihankkijan välille.

Ideat kuviksi

Muotoilusäätiön asiamies soisi suomalaisten yritysten ottavan käyttöön esimerkiksi amerikkalaisen tuotekehityksen, jossa sykli on kuukausien ja vuosien sijaan vain viikkoja. Se on mahdollista tavoitteiden kuvantamisen avulla.

- Yhteistyökumppaneiden olisi tärkeää suunnitella toimintaansa saman puhtaan pöydän äärellä ja saattaa tavoite kuvaksi. Se on helpompi tapa käydä keskustelua kuin word- tai excel-tiedostojen lähettäminen.

Pekka Koivisto kannattaa ideointia, jossa tuotteeseen tai palveluun liittyville ongelmille haetaan nopealla tempolla ratkaisuja. Hänen mukaansa suomalaiset yritykset käyttävät yhä aivan liian raskasta tuotesuunnitteluprosessia.

”Kannatan rohkeampaa uusien ideoiden kehittelyä ja nopeaa konseptointia.”

pekka koivisto

- Kannatan paljon rohkeampaa uusien ideoiden kehittelyä ja nopeaa konseptointia. Olisi tärkeää panostaa havainnointiin ja käyttäjäkokemuksiin, joiden pohjalta osataan puuttua todellisiin ongelmiin ja saada aikaiseksi toimivien tuotteiden ja palveluiden kautta voittoisaa liiketoimintaa, Muotoilusäätiön asiamies Pekka Koivisto rohkaisee.

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävien Alihankinta-messujen teemana ovat muotoilu ja kilpailukyky. Messuilla järjestettävässä seminaarissa pohditaan muun muassa, kuinka muotoilu lisää tuotteiden kilpailukykyä, luo yrityskuvaa, tukee markkinointia, lisää lopputuotteen käytettävyyttä ja ergonomisuutta sekä tekee siitä myyvän.

Alihankinta 2013

Kansainvälinen Alihankinta esittelee metalli-, elektroniikka-, muovi- ja kumiteollisuutta, teollisuuden ICT-ratkaisuja sekä näiden alojen suunnittelua ja konsultointia. Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma tarjoaa kolmessa päivässä kävijöille ainutlaatuisen läpileikkauksen toimialan tilanteesta ja näkymistä sekä alan innovaatioista. Messuilla esitellään vuosittain yli 2000 uutta innovaatiota.

Jaa ystäviesi kanssa: