Tulevia tapahtumia

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Lue lisää: www.
tampereenmessut.fi »

Kaikki Tampereen Messujen tapahtumat järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Tutustu: www.tesc.fi

”Maamme on maailman huipulla teknologiaosaamisessa.”

16.12.2014

Geologian tutkimuskeskus GTK:n pääjohtaja Elias Ekdahl painottaa, että Suomen kaivosala on osa kansainvälistä toimintakenttää, mikä näkyy vahvasti toukokuisilla EuroMining 2015 -messuillakin. Kaksi vuotta sitten messutapahtuma keräsi lähes 4000 kävijää 40 maasta, näytteilleasettajia oli 191 edustaen 11 eri maata.


Elias Ekdahl muistuttaa, että maamme kaivosala toimii aivan samojen lainalaisuuksien vallitessa kuin missä tahansa päin maailmaa, joten alan haasteista ja mahdollisuuksista tulee keskustella niin globaalista kuin Suomen omista näkökulmista käsin.

- Metallien hinnat ja yleinen investointihalukkuus tai -haluttomuus heijastuvat Suomeen samalla tavalla kuin muuallekin, Ekdahl aloittaa ja jatkaa:

- Oman värinsä tuovat Suomen pitkälliset lupakäytännöt ja moninaiset valitusmahdollisuudet, jotka vaikeuttavat tai jopa saattavat kokonaan eliminoida investointipäätösten syntyä.

Hyvä perustiedon ja osaamisen taso yhdessä erinomaisen malmipotentiaalin kanssa ovat pysyvä houkutin kaivosalan yrityksille.

elias ekdahl

- Toisaalta hyvä perustiedon ja osaamisen taso yhdessä erinomaisen malmipotentiaalin kanssa ovat pysyvä houkutin kaivosalan yrityksille. Hyvällä infrastruktuurilla on myös oma tärkeä merkityksensä, Elias Ekdahl pohtii.

Syitä ja seurauksia

Mikä sitten on Suomen kilpailukyvyn tila tällä hetkellä kansainvälisillä kentillä?

- Suomi on pudonnut alaspäin kanadalaisen Frasier-instituutin listalla, joka kertoo maiden houkuttelevuudesta. Tämä seikka tulisi ottaa vakavana signaalina, etenkin kun merkittävin kilpailijamme Ruotsi koetaan investoijien taholta houkuttelevammaksi. Meillä ei pitäisi olla tähän varaa, Elias Ekdahl konkretisoi.

- Näen, että keskeisimmät  syyt  kilpailuasetelmamme heikentymiseen ovat juuri pitkälliset lupaprosessit ja Suomessa vallitsevat valittamiskäytännöt. Meillä jopa valtiotoimijat ovat alkaneet valittaa toisen valtion viranomaisen päätöksistä.

Myös metsähallitus saa Elias Ekdahlilta huomautuksen.

- Metsähallituskaan  suurimpana maa-alueiden hallinnoijana Pohjois-Suomessa  ei enää anna maanomistajien suostumuksia alustaviin tutkimuksiin,  jolloin päästäisiin nopeammin liikkeelle. Hyvinkin syklisellä kaivosalalla ei ole aikaa olla useita vuosia kestävässä epävarmuudessa.

Omintakeista ja turvallista

Suomen kaivosalassa omintakeista on maamme kallioperä, joka koostuu ikivanhoista kiteisistä kivilajeista.

- Tällainen kallioperää on lujaa, sortumat ovat hyvin harvinaisia eikä esiinny mitään vaarallisia metaanikaasuja. Näin ollen Suomen kaivokset ovat turvallisia, Elias Ekdahl tietää kertoa.

Työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen kaivoksissa.

elias ekdahl

- Työturvallisuuteen on muutoinkin kiinnitetty erityistä huomiota Suomen kaivoksissa. Kansainväliset kaivosyhtiöt ovat tuoneet jopa entistä tiukemmat normit turvallisuusasioihin. Usein Suomessa sijaitsevat kaivokset ovat lähellä asutustaajamia kuten esimerkiksi Lappeenrannassa, Siilinjärvellä, Kemissä ja Kittilässä, joten ympäristöasioiden hyvä hoito ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ovat keskeisiä arvoja, Ekdahl haastaa.

Maailman huipulla

Maailman kaivosteknologia tulee noin 80-prosenttisesti Ruotsista ja Suomesta.

Teknologiateollisuus tekee jatkuvasti töitä entistä automaattisempien ja ympäristöystävällisempien menetelmien kehittämisessä.

elias ekdahl

- Näin maamme on maailman huipulla teknologiaosaamisessa. Teknologiateollisuus tekee jatkuvasti töitä entistä automaattisempien ja ympäristöystävällisempien menetelmien kehittämisessä, Ekdahl kehuu.

Millä tavoin mies uskoo alan kehittyvän Suomessa ja kansainvälisesti lähitulevaisuudessa?

- Kaivosala tulee säilymään yhtenä erittäin vahvana teollisuuden alana Suomessa jatkossakin. Tulevaisuudessa mennään entistä syvemmällä ja entistä automaattisempiin kaivoksiin. Tulevaisuuden kaivostoiminnan tulisi olla näkymätöntä ja saasteetonta, Geologian tutkimuskeskus GTK:n pääjohtaja Elias Ekdahl ottaa kantaa.EuroMining 2015

Suomen suurin kaivosteknologian EuroMining- ammattimessutapahtuma järjestetään 20.–21.5.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Kaksipäiväinen kansainvälinen tapahtuma kokoaa kaikki merkittävät kaivosteollisuuden toimijat saman katon alle, mikä luo alalla toimiville foorumin solmia kansainvälisiä kontakteja, esitellä uutuuksia ja keskustella tulevaisuuden ratkaisuista.

Jaa ystäviesi kanssa

Nyt voit seurata Tampereen Messuja myös Twitterissä!