Tulevia tapahtumia

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Lue lisää: www.
tampereenmessut.fi »

Kaikki Tampereen Messujen messut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Tutustu: www.tesc.fi

Liity TähtiKlubiin!

Tähtiklubin jäsenenä saat tietoa omista suosikkimessuistasi jo etukäteen. Jäsenyys ei maksa sinulle mitään!

Liity nyt »

Heikki Ojanperä tuntee logistiikan trendit

24.02.2011

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n johtajalla Heikki Ojanperällä on asemansa puolesta erinomaiset näköalat seurata logistiikka-alan tapahtumia maassamme ja kansainvälisestikin. Hän tietää kertoa, että tavaran kuljetuksen kaksi vallitsevaa trendiä ovat toimitusnopeus ja varastoinnin minimointi. Hän myös muistuttaa, että trendit vastaavat nimenomaan loppukäyttäjän eli kuluttajan eli ihmisen odotuksiin.

Niinhän se on, että jokainen toivoo saavansa leivän, polkupyörän kettingin, lenkkitossut ja nahkasohvan nopeassa aikataulussa – mieluimmin heti. Tämä kuluttajan odotus heijastuu suoraan myös logistiikkaan, kertoo Heikki Ojanperä. Ilmassa on hänen mukaansa kaksi päätrendiä.

– Hyödykkeiden toimituksen aikajänne on lyhentynyt niin teollisuuden kuin kuluttajakaupankin osalta. Rytmi on siis kiihtynyt, kun tavaroiden toimitusaikojen tulee olla nopeita, Ojanperä kertoo ja jatkaa:

– Toinen merkittävä ilmiö on varastoinnin tehokkuuden vaatimus. Tämä merkitsee sitä, että varastoina toimivat tänä päivänä hyvin pitkälti logistiikan kulkuvälineet eli junat, rekat, laivat ja jopa lentokoneet. Ei kukaan halua rahaansa omissa varastoissaan makuuttaa, eli varastojen kierron on oltava järkevää.

Ojanperä tähdentää, että logistiikkaketjun tulee olla saumaton, joten varsinaisen varastotekniikan kehittäminen on oleellista.

Viime kädessä vaatimusten takana on loppukäyttäjä, joten kuluttaja on tässäkin asiassa kingi.

HEIKKI OJANPERÄ, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n johtaja

– Pelkät trukkihankinnat eivät tätä ratkaise, vaan varastotekniikan toimivuuden edellyttämät palvelut tulee sisällyttää mukaan tarkasteluun.

– Viime kädessä kaiken logistiikkaan kohdistuvien vaatimusten takana on loppukäyttäjä, joten kuluttaja on tässäkin asiassa kingi.

– Siinä mielessä on selvää, että logistiikan rooli ihmisten elämässä on välillisesti hyvin merkittävä, Ojanperä huomauttaa.

Pitkä ja harvaan asuttu Suomi

Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja 1160 kilometriä pitkässä sekä 540 kilometriä leveässä maassa logistiset haasteet ovat aivan omaa luokkaansa moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna. Esimerkiksi Alankomaissa väestötiheys on 488,9 asukasta neliökilometrillä, kun taas Suomessa vastaava luku on 15,83.

– Kun otetaan huomioon vielä sekin, että Euroopan vertailun mukaan muuttoliike maaseudulta taajamiin on ollut viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa vilkkainta, ymmärretään hyvin myös maamme logistiset ongelmat. Kaikkialle olisi kuitenkin taattava tasavertaiset palvelut ja elämisen perusedellytykset, joten tässä riittää vielä sarkaa, Ojanperä myöntää.

– On johdonmukaista, että logistiikan osuus nostaa tuotteiden hintaa maassamme. Hintaa nostaa myös lähituotannon väheneminen. Elovena-aikoinahan elintarvikkeiden ja muidenkin hyödykkeiden tuotantoverkosto oli maassamme tiheämpi, kun taas nykyisin välimatkat ovat huomattavasti pidempiä.

Enemmän kuin rekkamieselämää

Monelle sana logistiikka kulminoituu herkästi mielikuviin rekkamiehen elämästä, mutta Heikki Ojanperä valaisee, että kyse on monen asian summasta eli logistiikkaketjusta. Kuljetuksesta huolehtivien liikennevälineiden lisäksi toimiva logistiikka vaatii paljon sekä varastointikysymysten vastauksia sekä niin sanottuja tukijärjestelmiä.

– Tukijärjestelmiä ovat muun muassa toimivien tietoliikenteen, vakuutusten ja rahoitusten järjestäminen. Kaavoitus puolestaan vaikuttaa varastojen ja yritysten sijoittumiseen ja tieverkosto kumipyörälogistiikkaan, poimii Ojanperä esimerkkejä.

– Perin tärkeäksi nousee myös logistiikan laatu, sillä epäonnistuminen ja virheiden korjaaminen on huomattava kustannustekijä.  Sen vuoksi ratkaisut ja palvelut ovatkin kaupan kehittämisen keskiössä.

Koska nyky-yritykset tahtovat luonnollisestikin keskittyä omaan ydintoimintaansa, nousee keskusteluotsikoihin varastoinnin mielekäs toteutus.

– Jotta yritysten ei tarvitsisi sijoittaa pääomaansa omiin varastotiloihin, alkaa tilojen vuokraaminen olla tätä päivää, Ojanperä toteaa.

Taantuma-aika jalostaa?

Vaikka taantuma-ajat itsessään saattavat olla monellakin tapaa dramaattisia, niiden ansiosta voi tapahtua hyviäkin muutoksia. Tässä kohtaa Ojanperä puhuisi tehokkuuden jalostumisesta.

– Esimerkiksi 90-luvun maamme matalasuhdanneaikojen jälkeen internetin ja sähköpostimaailman kehittämiseen panostettiin, mikä oli omiaan nopeuttamaan lamasta toipumista ja talouskasvua. Nykymaailmassa IT on arkipäivää. Tämä lisää kansainvälisyyttä ja nopeaa tiedonvälitystä.

– Uskon, että vuosien 2008 ja 2009 taantuman seurauksena yritykset ovat kehittäneet tuloksellisuutta lisääviä toimintamalleja. Nämä ratkaisut ovat avain tehokkuuteen, sillä paluuta taantumaa edeltävään elämäänhän ei ole.

Vuorovaikutusta messuilla

Tehokkuusvaatimus asettaa siis logistiikka-alan suurten kysymysten eteen. Jotta logistiikkaketjut vastaavat nykytarpeisiin, on verkostoituminen alan eri osaajien kesken merkittävässä osassa. Heikki Ojanperä näkeekin, että Logistiikka 2011 -messut voivat olla keskeinen paikka alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteistyön vahvistamisessa ja uusienkin ratkaisujen kehittelyssä.

– Logistiikan merkitys teollisuuden ja kulutuskauppojen kannalta on hyvin keskeinen, joten myös alan tekijöiden vuorovaikutus ja tiedonkulku korostuvat. Logistiikka-messuilla on loistava tilaisuus etsiä ja löytää yhteistyökuvioita sekä keskustella logistiikkaketjun toimivuuteen vaikuttavista ratkaisuista, vakuuttaa Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n johtaja Heikki Ojanperä.

Logistiikka 2011

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetään 12.–14.10.2011 uudet Logistiikka 2011 -messut . Messutapahtuma on suunnattu ammattilaisille ja yrityksille, jotka käyttävät materiaalinkäsittely- ja varastointialan laitteita sekä niihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja, varastokalusteita sekä varastointi- ja logistiikkapalveluja.

Jaa ystäviesi kanssa: